Grundlæggende Sjælsudvikling - hvis du vil i kontakt med hele dig, så du gennem spejling, af alt det du oplever, kan udleve din passion og sjælsformål

Er du klar til at sprænge dit eget glasloft for, hvad der er muligt?

Så inviterer vi dig til en dyb personlig sjælsudvikling, hvor vi skærer ind til benet, og du lærer at knække koden til, hvordan du kan være et frit og levende menneske i denne verden.

Du har nok allerede en masse kundskaber og måske flere uddannelser og kurser bag dig. Her møder du en udviklingsvej, som vil træne dig i at komme om bag alt det, du har lært og få opgraderet og fintunet dit inderste navigationssystem. Ved at bygge bro mellem krop, sind og sjæl indefra og ud, kommer dine allerede indlærte unikke kundskaber i spil på en helt ny måde i verden.

Grundlæggende Sjælsudvikling er til dig, der ønsker den fulde transformation i dit liv, så du kan leve dit sjælsformål ud fra et bevidst fokus på, hvem du er, hvad du kommer med, kender dine skygger og reaktionsmønstre, og du forstår at afsløre dig selv og hente læringen hjem gennem spejling af dine omgivelser. Du bliver altså klædt på til at skabe det liv, som du ønsker.

Du kommer til at forstå på celleplan, hvordan al den læring du har brug for, sker i og omkring dig i nuet. Du får redskaber, der gør det muligt for dig at stoppe op i nuet og ændre de reaktionsmønstre i dit liv, der bremser dig i din healing og din udvikling. Redskaberne vil gøre dig bevidst om sammenhængen mellem, hvad din krop har behov for og søger at kommunikere fra dit underbevidste til dit bevidste. Hvad din dybeste længsel er, som spejles tilbage til dig gennem dine følelser samt, hvad du kan bidrage i verden med, og din sjæl føler sig kaldet til.

Og det er kun begyndelsen. For vi har skabt denne grunduddannelse som første modul i en længere uddannelse, hvor du kan hjælpe andre med også at gå vejen. Du vil altså få mulighed for et videre forløb og uddannelse, som kan ruste dig til at tilbyde verden dine gaver og de lærte redskaber.

Undervisningen, online som offline, vil være funderet i teori, observationer, øvelser, dybe transformerende indre rejser, kropslige oplevelser og egne levede erfaringer. Du vil sammen med dine medstuderende træne redskaberne undervejs og dele dine oplevelser til inspiration for hinanden og dyb læring for dig.

Er du klar til at tage lederskabet over dit liv og transformere det derfra? Så glæder vi os til at modtage din ansøgning. Skriv kort om dig selv og beskriv den første følelse, der opstod i dig, da du så og læste om denne nye uddannelse.

Send til: info@luisethye.dk under emnet: "min første følelse"

Der sættes gerne tid af til en indledende samtale, så du kan mærke dybt ind i, om netop denne grunduddannelse i personlig sjælsudvikling er noget for dig.PRAKTISK INFORMATION:

- Start 6. november 2021
- 10 moduler = 50 timer
- Online 7 aftener af 4 timer
- Fremmøde 4 dage af 7 timer
- Fremmøde i Fredensborg
- Pris 23.000kr.
- Depositum 2.500kr.
- Rest betaling efter individuel aftale, kontakt Luise på 24942969

DU FÅR OGSÅ:

- Et fællesskab til dig: Vi udvikler os i lyset af andre. Vi vil derfor også tilbyde dig et fællesskab på Facebook, hvor der løbende bliver fulgt op på undervisningen og lagt supplerende undervisningsmateriale ud. Du får her også mulighed for at få sparring og blive holdt op på din egen udvikling.
- Supervision til dig: Vi ser vigtigheden af løbende supervision. Derfor er der samlet 9 timers personlig supervision - 3 timer med hver af de tre undervisere.
- Kursuscertifikat = ERT/SOUL Mediator

Afslutning af grunduddannelsen

Den personlige sjæls udviklingsrejse slutter med en skriftlig opgave på 5-10 sider, hvor du skal illustrere din personlige udvikling med de teoretiske redskaber som en integreret del af din hverdag. Denne opgave er obligatorisk for dig, der ønsker at fortsætte til næste uddannelsestrin.

Du vil modtage et kursuscertifikat.

Din videre uddannelse

Du har efter dette grundmodul mulighed for at videreuddanne og specialisere dig. Overbygningen vil ruste dig til at hjælpe andre mennesker “hjem”. Så drømmer du om, at redskaberne, din udvikling og dit sjælskald ikke skal stoppe hos dig selv men deles med verden, så kan du tage din udvikling endnu et skridt videre. Du vil få mere information, inden du færdiggør din personlige sjæls udviklingsrejse.
MODULER:

1-tal_c

Se på dig selv med nye og kærlige øjne

 • Vi begynder rejsen med at klarlægge, hvem du er, og hvilket udgangspunkt du står med netop nu. Alt hvad du har oplevet og erfaret på din vej gennem livet, har formet dig, til den du er. Enhver dyb forandringsproces starter med en undersøgende og ærlig status af, hvad du er gjort af og blevet programmeret til op gennem dit liv. Hvordan har den livshistorie, du har bygget op omkring dig selv, indflydelse på dit liv lige nu?
 • Din historie, tidslinje, traumer og ønsker for fremtiden sættes frem i lyset
 • Vi ser på de reaktionsmønstre, der forhindrer dig i din udvikling – fx frygten for ikke at blive accepteret
 • Kernen af din individualitet og sjæls kald undersøges
 • Du sætter intentioner og skaber drømmescenariet for dit liv uden begrænsninger


 • 2-tal

  Forstå, hvad dine følelser vil dig

 • Følelsernes underbevidste verden er næste nødvendige skridt - på vejen hjem til dig selv. Dine følelser er sproget og kanalen, hvor det underbevidste kan passere igennem til det bevidste. Du lærer at være nærværende med dine følelser, uanset hvor diffuse eller intense de måtte være for dig. Følelser kan ikke være forkerte. De kommer som din læremester og bedste ven, der guider dig i retning af alle dine længsler og ønsker. Men det kræver, at du først har lært at acceptere dem og afkode, hvad de fortæller dig.
 • Du får synliggjort hvilke følelser, der er styrende for dit liv, som skaber uhensigtsmæssige reaktionsmønstre og flugtmekanismer
 • Vi er nysgerrige på dit genetiske ophav, og hvilke mønstre du er givet med, og nu ønsker at bryde med en gang for alle
 • Vi undersøger de fem grundfølelser; kærlighed, frygt, vrede, sorg og misundelse
 • Du får redskaber til at holde rum for dit indre ubehag, så følelserne kan få lov at arbejde i kroppen og skabe den ønskede transformation, du længes efter


 • 3-tal

  Forny din kropsforståelse

 • Din krop er dit redskab og kompas i denne fysiske og energetiske verden. Den fungerer som en stemmegaffel der konstant får slået forskellige toner an, uanset hvad du foretager dig. Vi skal på dette modul gøre status med kroppen. Ligesom et instrument kun spiller rent, når det er stemt korrekt, har din krop også behov for at være tunet korrekt for at fungere som et optimalt redskab for dig på din vej, hen imod det du drømmer om at skabe. Vi undersøger, hvordan din krop har det, hvad den gemmer på og, hvad der skal til, for at den giver slip på stagneret energi og leder dig på vej i din personlige healingsproces.
 • Vi øger kropsforståelsen og undersøger, om du er i kontakt med dit sanseapparat. Vi ser på hvilke organer og symptomer, der kan bære på hvilke følelser?
 • Vi undersøger kroppens kommunikation og, hvad dine fysiske symptomer forsøger at fortælle dig
 • Du bliver klogere på kroppens udrensning, og hvordan kosten kan have betydning på din krop, følelser og evne til at mærke din retning i livet
 • Du vil mærke og sanse nye sider af dig selv


 • 4-tal

  Bliv opmærksom på dit sludrende sind

 • Dit sludrende sind er næste vigtige stop på denne rejse hjem til dig selv. Der kører konstant mange forskellige tankespor i dit sind, som er med til at fjerne dig fra nuet og dine følelsers vigtige budskaber. Du kender måske oplevelsen af at have flere tankespor kørende på samme tid. Fx kan du både have en sang på hjernen, føre en samtale og samtidig vurdere, hvad du synes om den person, du taler med? Hvor er dit nærvær rettet hen? Din indre dialog sætter retningen for din krop, dine følelser og din energi - er det primært positivt eller negativt? Kunsten at omkode dit automatiserede ubevidste sind er derfor første nøgle til at skabe den forandring, du drømmer om i livet.
 • Du tydeliggør dine positive og negative tankemønstre
 • Du lærer at observere dine tanker uden at tro på alt det, de forsøger at bilde dig ind
 • Du identificerer, hvilke tanker der kommer af frygt eller fra guidance i dit hjerte – vi holder rum for de destruktive tanker, så de konstruktive tanker, vil få plads
 • Du finder ud af, hvor stor en indflydelse tanker har på, hvem du er


 • 5-tal

  Hvilke skygger gemmer sig i dybet?

 • Vi bevæger os nu længere ned under overfladen og undersøger dit underbevidste styresystem. Vi udfordrer dig for at finde ud af, hvem der i virkeligheden er kaptajn på dit skib. Ligesom det klassiske billede af et stort isbjerg, ligger kun 5% af din bevidsthed over overfladen, mens 95% af alt i dig foregår i underbevidsthedens dybder. For at lære at navigere frit og levende i livet, må du lære selv at åbne dig for dit underbevidste felt. Du må lære ikke at være bange for det, men blot tillade en klar kanal i dig at stå åben for at informationer kan strømme fra det underbevidste til det bevidste, uden din modstand bremser det. Her kommer egoet på prøve, da det gerne vil holde den kanal lukket og bevare selvkontrollen.
 • Vi ser på, hvor dine programmerede overbevisninger kommer fra og, hvordan de fodrer dine skyggesider (vi får et tilbageblik på dine historier fra modul 1)
 • Du bliver bevidst om, hvordan dine overbevisninger og heraf skyggesider har indflydelse på dit liv
 • Vi dykker dybt ned i dine skygger, så du kan transformere dem til dyb læring og udvikling
 • Vi mærker, hvordan taknemmelighed er afgørende for integrationen af dine skygger og læring
 • Bevidsthed på dine skyggesider vil gøre dig i stand til at leve i tillid til at finde gaven i din transformation
 • Vi inviterer til en hel dag med meditation og breathwork
 • Du sætter dig selv fri af din historie


 • 6-tal

  Relationers potentiale for din transformation

 • Vi kigger nu på verden omkring dig og alle de spejle af dig, du møder overalt på din vej. Vi får øje på os selv i lyset af den anden. Det betyder, at hvert eneste levende væsen du møder på din vej, spejler noget vigtigt i dig. Vi ser alle noget forskelligt, selvom vi kigger på det samme menneske, fordi vi spejles igennem filtre af vores historie, følelser, tanker og generelt vores perception af omverden og det bliver fokus for vores opmærksomhed. Hvordan kan du blive klogere på dig selv i spejlingen af dine relationer?
 • Du bliver klogere på dine relationer, hvordan de påvirker dig og, hvilken læring de kommer med til dig
 • Vi arbejder med relationer som et spejl af dig selv – gaven i at se vores relationer som læremestre
 • Du bliver klogere på, hvor du indtager rollen som offer, krænker eller redder og, hvad bevidste og ligeværdige relationer er for dig
 • Vi bliver klogere på dine reaktionsmønstre (frys, flugt, kamp)
 • Vi vil se på og vinke farvel til noget af den skyld og skam, du bærer på


 • 7-tal_b

  Intuitionen som kompas og følgesvend

 • Vi bringes til et sted på rejsen, hvor det bliver nødvendigt for dig at læne dig op ad en større klarhed, for at kunne navigere i alle de spejlinger, livet konstant kaster tilbage til dig. Når først du er vågen og opmærksom på det hele, bliver det for overvældende en opgave for dit logiske sind at navigere igennem det uden at fare vild. Vi åbner os derfor for en dybere forståelse af, hvad din intuition er, og hvordan du kan lære at bruge den, til at tage lederskab i dit eget liv. Det kræver, dels at du opbygger kærlighed og tillid til dig selv, dels forstår og tolker nuet, og dels sanser og mærker for at kunne rette din indre navigation efter din intuitive stemme.
 • Du lærer at mærke, hvad der er tanker, og hvad der er intuition
 • Vi ser på, hvordan vi kan arbejde med at rense vores energicentre/chakra
 • Vi skaber dit følelsesmæssige kompas med omdrejningspunkt i mod, følelser og intuition
 • Du mestrer og forstår din intuition, så du skaber bevidsthed for egen retning og skaber plads til din passion og dit kald


 • 8-tal

  Dualitet – der er ikke mørke, uden der er lys

 • Vi undersøger nu dansen mellem dit ego og din sjæl. Kampen i dig mellem dit eget lys og mørke. Oplevelsen vi alle kender af at blive trukket i to forskellige retninger, hvor vi kan lave lange lister af for og imod, fordi en dyb underbevidst frygt for kontrolslip skaber modstand på overgivelsen til det intuitive navigationssystem. Det kræver ofte ofre i livet at lære at bryde igennem din egen modstand og hengive dig til livets intelligente flow. Tør du lade livet tage dig med på rejsen gennem det fulde billede af at være menneske?
 • Du bliver bevidst om, hvordan livet primært læres i dualiteten – vi ser på modsætninger som spejling til dit liv
 • Vi skaber indsigt i vores iboende dualitet – vores maskuline og feminine energi
 • Vi udforsker oplevelsen af tillid uden kontrol
 • Du mærker. hvordan dyb kærlighed overvinder din frygt for at blive afvist, som den du er


 • 9-tal

  Manifestation – Lad livet tage dig med sig

 • Når du endelig har lært at overgive dig til livets flow, i tillid til at livet altid kun guider dig i retning af dine vildeste drømme, skal du lære, hvordan du kan sætte bevidste intentioner for din retning. Det kan sammenlignes med at have overgivet dig til flodens vilde strøm, og samtidig er udstyret med et velfungerende fartøj, så du selv bestemmer, hvad du gerne vil manifestere af oplevelser på vejen. Vi skaber selv vores fysiske virkelighed med vores tanker, følelser, handlinger og frie vilje!
 • Vi arbejder med at gå vejen i eget liv ledt af intuitionen (fortsat fra modul 7)
 • Vi arbejder med manifestationens kraft
 • Du lærer at formulere dine intentioner skarpt og retningsgivende for dit underbevidste sind
 • Du gøres klar til at skifte tidslinje i eget liv – du vælger og manifesterer din vej


 • 10-tal

  Integration - Lev din drøm og dine længsler

 • Du manifesterer dine vildeste drømme og længsler ved at give dem liv i energien. DU sætter ord på, tegner, maler, synger og danser din ønskede virkelighed til manifestation, som hvis den allerede var lige her! Du støttes i at skabe din fremtidige virkelighed i en levende vibrerende udgave, så integrationen videre frem handler om at bringe dit eget energifelt i resonans med den virkelighed, du har skabt i dine tanker og drømme. Før du ved af det, vil det vise sig overalt omkring dig, fordi du selv har gået vejen derhen!
 • Vi finder ind til kernen af, hvem du er, og herfra skaber du din vision for din fremtid
 • Du udfordres til at holde fast i dine følelser, dine ændrede reaktionsmønstre og et nyt og meningsfuldt liv, hvor dit hjerte og din intuition leder dig på din vej
 • Du skaber en åbning for at manifestere og opleve livets synkroniciteter som en klar vejviser for din vej fremover


 • GRUNDLÆGGENDE SJÆLSUDVIKLING

  EKSTRA - hvad du ønsker, skal du få

 • Du har begivet dig ud i din personlige sjælsudvikling, og det kan betyde, at der undervejs i grunduddannelsen vil være områder af indhold i moduler, som vi ikke når helt omkring grundet tiden til delinger og sætte lys på læringerne. Det følger vi løbende op på med små lektioner, øvelser, meditationer og reflektioner.
 • Så mærk efter, hvad du ønsker dig, og øv dig i at sige det højt!


 • Hjælp dig selv, før du hjælper andre!

   
   
  Datoer for første hold ERT/SOUL-Mediators:

  Modul 1:    6. november (fremmøde) 10-17
  Modul 2:   18. november (online) 18-22
  Modul 3:   2. december (online) 18-22
  Modul 4:    16. decemberber (online) 18-22
  Modul X:   20. januar (online) 19-21
  Modul 5:   22. januar (fremmøde) 10-17
  Modul 6:   3. februar (online) 18-22
  Modul 7:   24. februar (online) 18-22
  Modul 8:   3. marts (online) 18-22
  Modul 9:   17. marts (online) 18-22
  Modul 10:   19-20. marts (fremmøde) 10-17

   

  Emotional Reflection Theory helps you to walk
  the human pathway to your soul …

  CURIOUS TO LEARN?

  We are grateful to provide information about Emotional Reflection Theory and the ERT-Education